Datanetwerken

Door de toenemende afhankelijkheid van het data netwerk voor de bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld voor telefonie of centrale data opslag, worden ook de eisen aan dit netwerk steeds hoger. De kwaliteit van de fysieke bekabeling is hierbij even belangrijk als de inrichting van de actieve componenten.

Mafis realiseert fysieke data bekabeling met oog voor redundantie, zodat onvoorziene defecten geen invloed hebben op de beschikbaarheid van uw netwerk. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van draadloze netwerken.

We zijn de aangewezen partner voor advies, aanleg en onderhoud van uw bekabelingsinfrastructuur. We verzorgen alle werkzaamheden van kleine wijzigingen tot complexe migratieprojecten.