Onze Aanpak

Waarom Mafis?

Zeven sterke argumenten:

  • We koppelen visie aan resultaat: onze werkwijze is erop gericht toegevoegde waarde aan uw organisatie te brengen.
  • Daarmee analyseren we snel uw specifieke situatie en bieden duidelijke, doordachte oplossingen.
  • We zijn specialist en hebben hierdoor het vermogen snel de vinger op de zere plek te leggen.
  • We zijn een onafhankelijke kennisleverancier en verdienen niet aan de levering van fysieke producten.
  • Vakspecialisten van hoog niveau. Hoger dan wat u gewend bent.
  • We maken graag afspraken over resultaat en nemen projectverantwoordelijkheid.
  • We willen recht door zee, pragmatisch en prettig met u werken.

Iedere situatie is uniek en iedere organisatie heeft haar eigen ICT-knelpunten. Wij leveren daarom geen standaard oplossingen, maar alleen dat wat u werkelijk nodig heeft.

Werkwijze

Onze werkwijze is eenvoudig: vragen, analyseren en verbeteren. Hierbij krijgt de gewenste functionaliteit even veel aandacht als de benodigde kosten en doorlooptijd voor uw oplossing. En minstens zo belangrijk: we bieden een oplossing voor de toekomst, waarbij u weet wat er speelt en hoe het werkt.

De aanpak van Mafis Consultancy onderscheidt vijf fasen. Iedere fase is duidelijk afgebakend, heeft heldere einddoelen en mondt uit in concrete oplossingen. Lees hieronder hoe Mafis zich snel uw problematiek eigen maakt en vervolgens gestructureerd en doeltreffend aan de slag gaat.

1) Continuïteit

Na het succesvol wijzigen van uw infrastructuur of ICT beheer kan onze samenwerking verder gaan door ondersteuning bij het operationeel beheer of het bewaken van de kwaliteit van uw infrastructuur. Mafis helpt u hierbij in het beheer op verschillende niveaus. Variërend van incidentele ondersteuning bij complexe technische vragen tot het nemen van de volledige operationele verantwoordelijkheid. Ook hier werken wij graag volgens processen en procedures.

2) Oplossing

Mooie plannen leiden alleen tot het gewenste resultaat als ook aan de uitvoering ervan nauwgezet aandacht wordt gegeven. Mafis zorgt voor een inzichtelijk proces tijdens de projectuitvoering, aandacht voor beheer en kennisoverdracht. Hoewel wij duidelijk verantwoordelijkheid nemen is een project een samenwerking tussen u en ons.
Eindresultaat van deze fase: het project is afgesloten en de verbeteringen aan de infrastructuur werken direct door in uw bedrijfsvoering. U heeft uw netwerk infrastructuur weer in de hand. Tijd om vooruit te kijken en te zorgen dat de kwaliteit gehandhaafd blijft.

3) Voorstel

In deze fase bereiden we het project voor. Hiervoor documenteren we de huidige situatie en leggen we met u de uitgangspunten en wijzigingen vast. Daarnaast maken we een globaal technisch ontwerp of verbetervoorstel voor uw beheerprocedures. Eindresultaat: een projectplan met daarin heldere afspraken over kosten, fasering, benodigde middelen en de verantwoordelijkheden die u en Mafis Consultancy op zich nemen. Uw organisatie heeft nu voldoende gegevens om een beslissing over het verbeterproject te nemen. Zonder achteraf verrast te worden door oplopende kosten, verschuivende deadlines of veranderingen in de scope van het project.

4) Analyse

Na visie is duidelijkheid nodig. Afhankelijk van de prioriteiten voor uw organisatie gaan we problemen oplossen, vernieuwingen uitvoeren en antwoorden geven. Eindresultaat van deze fase: een rapport waarin de huidige situatie staat omschreven en uw wensen tot verbeteringen helder zijn geformuleerd, gevolgd door een advies over de te volgen stappen, voorzien van een gedetailleerde budgettering.

5) Strategie

In deze fase helpt Mafis Consultancy u de strategische lijn uit te zetten. Samen met u kijken we vanuit uw organisatiedoelstellingen naar uw ICT-management en -organisatie, naar de technologische keuzes, de productkeuzes en de projectuitvoering, de gewenste Service Levels. Eindresultaat van deze fase: een ICT-beleidsplan voor uw netwerk infrastructuur.

Neem contact met ons op

Stuur ons een e-mail en we nemen zo snel mogelijk contact met u op!